خانه » کمددیواری » کمددیواری ریلی
کمددیواری ریلی 1396/10/25 8:40:16

کمددیواری ریلی

کمددیواری ریلی بیشترین کارائی را در اتاق خوابهای کوچک دارد این کمدها میتواند بصورت باکس و یا بصورت ایجاد چهارچوب و ریل در محلی که هنگام ساخت ساختمان برای کمد دیواری در نظر گرفته شده ساخته و نصب گردد. استفاده از متریال های با کیفیت شامل دربها و ریل و غلطک باعث عمر بالا و زیبائی کمددیواری خواهد شد. همچنین میتوان این کمدها را بصورت باکس ساخت که قابلیت جابجائی داشته و در صورت تغییر چیدمان اتاق خواب از یکنواختی محل آن جلوگیری می نماید.