4510

محصول کشور : ترکیه

ضخامت : 10 میلیمتر

متراژ هر بسته : 1.06 متر

سختی : AC 4

نوع درز : V-grove