خانه » بازسازی » مشاعات
مشاعات 1396/6/6 10:39:50

مواردی که می توان در مشاعات انجام داد.

  • سقف
  • دیوار
  • پنجره
  • درب ورودی
  • کف
  • برق و روشنائی