سقف یکی از عناصر مهمم در بازسازی میباشد با تغییر سقف میتوان یک جلوه ویژه در فضا بوجود آورد این تغییرات میتواند از حذف گچبری های قدیمی و اجرای بروز آن باشد و یا بجای گچبری جدید از دیگر سقفها مانند سقفهای کاذب دکوراتیو ، نور مخفی و قاب پرده بهره برد استفاده چوب هم میتواند تاثیر زیبائی ایجاد نماید از انواع سقف می توان به موارد زیر اشاره نمود.

  • سقف کاذب فلت و دکوراتیو کناف
  • سقف کاذب با رابیتس و اندود گچ
  • سقف کاذب چوبی

مزایای سقف کاذب

  • پوشاندن تاسیسات زیر سقف اصلی
  • عایق بندی صدا
  • ایجاد فضای نور پردازی
  • ایجاد زیبائی در محیط