بازسازی ساختمان

بازسازی ساختمان موضوعی است که بسیاری از مالکین در جامعه درگیر آن هستند. گاهی هزینه جابجایی و تعویض ملک بسیار بالا بوده و یا اصلاً به دلایلی امکان جابجائی وجود ندارد در اینصورت بازسازی واحدهای فرسوده جز ملزومات بوده و مالکین ناگزیر به اجرای آن هستند ضمنا بازسازی معمولا کم هزینه تر و در زمان کوتاهتری انجام میگیرد. البته بعضی هم بنا به سلیقه در همان ابتدای خرید واحد تصمیم به بازسازی و تغییرات می گیرند.

عمده دلایل بازسازی ساختمان موارد ذیل میباشد:

  • بازسازی به منظور تغییر کاربری
  • بازسازی و تغییر دکوراسیون داخلی
  • بازسازی به دلیل فرسودگی ساختمان

برای بازسازی ساختمان به موارد زیر توجه نمائید:

  • تعیین بودجه : بهتر است هرگز کیفیت را قربانی کمییت نکنید.
  • مدت زمان انجام کار : معمولا زمان کافی باعث انجام کار با کیفیت خواهد شد.
  • طراح و مجری : با توجه به تجربه کاری و میزان بودجه میتواند پیشنهادات خوبی ارائه و اجرا نماید.
  • لازم به ذکر است قبل از شروع بکار حتما از طراح نقشه سه بعدی دریافت کنید و به توافق برسید.